ORIGINÁLNÍ HUDBA 18. STOLETÍ
SOUBOR ZALOŽEN ROKU 1997
MUSICA FIGURALIS

O souboru

Musica Figuralis je vokálně-instrumentální těleso zaměřené na stylovou interpretaci hudby druhé poloviny 18. století v rámci provozovací praxe na dobové nástroje. Soubor za účelem provádění chrámové, později i světské hudby pozdně barokní Moravy založil roku 1997 dirigent, cembalista a varhaník Marek Čermák. Umělecká činnost ansámblu se po pěti letech existence vyprofilovala na uvádění novodobých premiér pozdně barokní a klasicistní hudby dochované na území Čech, Moravy, Slezska, Rakouska, Slovenska a Maďarska. Repertoár souboru se orientuje převážně na tvorbu prozatím neznámých skladatelů, přičemž poslání tělesa tkví v účinné propagaci naší domácí hudby formou koncertů a nahrávek. Mezi nejhranější autory se řadí dómští kapelníci v Olomouci, skladatelé rezidenčních zámeckých kapel vysoké církevní šlechty a řádoví komponisté spolu s kantory působícími v bývalých zemích Habsburské monarchie. Musica Figuralis představuje ve svých programech díla v rozsahu tvorby komorní, symfonické, chrámové, operní a oratorní.

Umělecký vedoucí

Marek Čermák

Marek Čermák je absolventem orchestrálního dirigování na brněnské JAMU. Své hlavní zaměření soustředí na interpretaci tzv. staré hudby, výjimečně na díla 20. století a hudby soudobé. Teoretické a historické poznatky v oboru provozovací praxe založil na studiu hudebních traktátů a archiválií z doby 18. a 19. století, zkušeností orchestrálního řízení a ansámblové hry pak v rámci dirigentské praxe s nejrůznějšími soudobými i historickými soubory, praktické zkušenosti na poli hry komorní a sólové získal u hráčů Shaleva ad El a Jamese Johnstona. V současné době se intenzivně věnuje výzkumu hudby a životních osudů skladatelských osobností působících v rámci moravské provenience.

Je uměleckým vedoucím souboru Musica Figuralis, spolupracuje se soubory Collegium Marianum, Czech ensemble baroque, Collegium Wartberg, Die Freitagsakademie, Capella Ornamentata, Societas incognitorum, Solamente naturali, Ensemble versus, ad.

Těžištěm jeho působení je řízení a propagace projektů zaměřených na obnovené premiéry moravské, rakouské a české hudby z doby 2. poloviny 18. století v autentické interpretaci na dobové nástroje.


INFORMACE:
FACEBOOK:
KONTAKT:
Počet návštěv:
e-mail: czermack(a)gmail.com

Další kontakty →